Tuesday, 14 August 2012

Laporan Latihan Industri


ABSTRAK
Pertambahan berlipat ganda jumlah pelanggan pemintaan pakaian blazer, baju korporat, dan kemeja untuk guru-guru, pengawas sekolah, pelajar-pelajar ipt, syarikat-syarikat dan orang awam. Aktiviti-aktiviti galakan, pemasaran dan pembangunan produk pembekal blazer yang kompetitif tidak akan sempurna tanpa penekanan yang seimbang terhadap pembangunan sumber manusia. Ia merupakan satu komponen yang penting dalam industri pemasaran. Strategi yang kemas dan bersepadu amat perlu untuk mempertingkatkan lagi tahap profesionalisma, jenis dan kualiti perkhidmatan pembekal yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta. Berdasarkan seruan kerajaan, ONIMANN NATWORK telah menyedari peluang ini di samping sokongan kerajaan yang mahukan syarikat bumiputra berkecimpung secara serius dan mampan dalam menjana pertumbuhan ekonomi Negara. Peluang yang diberikan untuk menjalani latihan industri mampu menyediakan individu separa professional. Kemahiran yang diterima mampu menyediakan pelajar menghadapi alam pekerjaan setelah tamat pengajian di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM).

LATARBELAKANG ORGANISASI
SEJARAH PENUBUHAN
            ONIMANN NATWORK ditubuhkan pada awal Februari 2005 merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan yang berorentasikan tekstil. Syarikat ini adalah milik penuh bumiputra yang dimiliki secara perkongsian bersama Shahrul Abdul Rashid dan Shahrul Azman Rashid.
            ONIMANN NATWORK berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan diakui sebagai Kontraktor Bumiputra dalam bidang Bekalan/Perkhidmatan.
            ONIMANN NATWORK merupakan pembekal blazer dan vest (Ready Made & Custom Made) untuk permintaan pelanggan dari sekolah rendah dan menengah. ONIMANN NATWORK juga menbekalkan blazer, baju korporat, baju beruniform dan kemeja T untuk syarikat-syarikat.

PENGALAMAN SYARIKAT
            ONIMANN NATWORK berpengalaman membekal/ menjual blazer, pakaian tempahan dan pakaian “ready made” merangkumi lebih 800 buah jabatan kerajaan, swasta, IPTS, IPTA dan sekolah-sekolah rendah/menengah di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Melaka, Sabah dan Sarawak.
WAWASAN SYARIKAT
            ONIMANN NATWORKjuga mempunyai objektif dan misi iaitu memasarkan produk blazer dan pakaian yang mempunyai kualiti dan mampu dimiliki oleh semua golongan dengan harga berpatutan. Selaras dengan hasrat kerajaan bagi membentuk Malaysia sebagaii Negara maju dan melahirkan usahawan-usahawan di kalangan bumiputra yang bermutu dan menjana dan meningkatkan lagi taraf ekonomi Negara serta mewujudkan peluang-peluang pekerjaan.


LATARBELAKANG SYARIKAT

Nama syarikat                                     :           Oni Mann Network
Alamat syarikat                                   :           No 4, Jalan Keluli AK7/Ak,
                                                                        Syeksyen 7, 40000 Shah Alam,
                                                                        Selangor Darul Ehsan.

E-mail                                                  :           onimann_network@hotmail.com

No. Telefon                                         :           603-55108985
Fax                                                      :           603-55108986
H/P                                                      :           012-6666994/012-2970403

PENDAFTARAN SYARIKAT
No. Pendaftaran Syarikat                   :           001534044-D
Tarikh mula berniaga                           :           26 Januari 2005
Tarikh didaftarkan                              :           03 Februari 2005
No. Pendaftaran                                  :           357-02084276
kementerian kewanagan

BANK

RHB BANK BERHAD
Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor
A/C#: 2622500012954

MALAYAN BANKING BERHAD
Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor
A/C#: 562731104152
LATAR BELAKANG PEMILIK


Nama                                                   :           Shahrul Adlin bin Abdul Rashid
No. kad pengenalan                            :           831008-10-6123
Umur                                                   :           26 tahun
Jantina                                                 :           Lelaki
No telefon                                           :           012 6666 994
Tempat kelahiran                                 :           Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Warganegara                                       :           Malaysia         
Status                                                  :           Bujang
Jawatan                                               :           Pengurus
Alamat                                                            :           No 11, Jalan Abdullah Lima,
                                                                        9/19E 40100 Shah Alam,
                                                                        Syeksyen 9
                                                                        Selangor Darul Ehsan

Kelulusan                                            :           DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
                                                                        INPENS International College

                                                                        SIJIL PENGURUSAN PERNIAGAAN
                                                                        Politeknik Shah Alam
LATAR BELAKANG PEMILIK


Nama                                                   :           Shahrul Azman bin Abdul Rashid
No. kad pengenalan                            :           850716-10-5117
Umur                                                   :           24 tahun
Jantina                                                 :           Lelaki
No telefon                                           :           012 2970 403
Tempat kelahiran                                 :           Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Warganegara                                       :           Malaysia         
Status                                                  :           Berkahwin
Jawatan                                               :           Pengurus Operasi
Alamat                                                            :           No 11, Jalan Abdullah Lima,
                                                                        9/19E 40100 Shah Alam,
                                                                        Syeksyen 9
                                                                        Selangor Darul Ehsan

Kelulusan                                            :           DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
                                                                        INPENS International CollegeKAKITANGAN SYARIKAT

NO
NAMA
JAWATAN
1
Shahrul Adlin Abdul Rashid
Manager
2
Shahrul Azman Rashid
Operation Manager
3
Shahrum Tusimin
Sales Executive
4
Busyarah Ahmad Razif
Account Executive
5
Siti Fatimah Hisam
Assistant Manager Sales & Marketing
6
Nur Fairus Razif
Senior Sales Executive
7
Mohd Faizal Sutrino
Sales Executive
8
Shahrul Amir Rashid
Sales Executive
9
Kartini Joafar
Clerk
10
Nur Safiah Abdul Rashid
Clerk
11
20 workers in Tailoring Dept.
Tailor

PENYATAAN MASALAH ORGANISASI

A.    Masalah Di Tingkat Individu.
1.       Sikap
Sikap merupakan pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak tentang suatu objek atau peristiwa. Seseorang dapat mempunyai ribuan sikap, tetapi perilaku organissi hanya memfokuskan diri pada sikap yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi (Stephen P Robins, 2002:35).
Berdasar diagnosis penulis di lokasi kajian yang menjadi masalah adalah kepuasan kerja terutama dalam hal kesejahteraan dan promosi jabatan.
2.       Kepribadian
Kepribadian merupakan bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperlihatkan seseorang dalam bereaksi dan berintegrasi dengan orang lain (Stephen P. Robins, 2001:50).
Kepribadian individu dalam organisasi berbeda-beda begitu pula pekerjaannya, beberapa upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan kepribadian yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Di organisasi kajian tidak penulis temukan masalah serius dalam hal kepribadian ini.

3.       Persepsi
Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan, dengan kata lain individu yang berbeda dapaat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda (Stephen P Robins, 2002:46).
Perbedaan persepsi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain karakteristik individu, faktor situasional, kebutuhan, perasaan dan emosi serta atribusi (Gibson, Ivancevich, Donelly, 1996:140).  Dalam konsep yang ideal bagaimana diupayakan persepsi individu yang sama atau minimal sama, karena perbedaan yang tajam akan berakibat buruk yaitu ketika individu mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap suatu pekerjaan atau situasi organisasi yang seharusnya/realitas. Akibat terburuk dari distorsi persepsi adalah menurunnya produktivitas dengan diwarnai oleh kemangkiran bahkan keluarnya individu dari organisasi.
Di lokasi kajian ditemukan adanya masalah persepsi, di mana ada anggota organisasi yang kurang/tidak memahami suatu  kebijakan sehingga terkadang ditemukan pola tindakan yang berbeda.
4.       Pembelajaran
Proses belajar bagi individu merupakan proses yang tiada henti dan berlangsung selamanya, oleh karena itu definisi belajar yang lebih akurat adalah segala perubahan perilaku yang relatif permanen dan terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Perilaku yang diikuti oleh suatu konsekuensi yang menguntungkan cenderung diulangi; perilaku yang diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi yang tidak menguntungkan cenderung untuk tidak diulangi. Konsekuensi dalam terminologi ini, mengarah kepada segala sesuatu yang dianggap orang menguntungkan (misalnya uang, pujian, promosi, senyuman).
Di lokasi kajian penulis tidak menemukan masalah dibidang ini karena mereka cenderung dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik ditandai dengan minimalnya pengulangan terhadap kesalahan dan sebagainya.
5.       Motivasi
Motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong  untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan mengarahkan perilaku. bertindak (Gibson, Ivancevich, Donelly, 1996:185). Motivasi yang tinggi akan menyebabkan dorongan untuk bekerja keras dalam melakukan aktivitas sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh begitu pula sebaliknya dengan motivasi yang rendah mereka akan malas bekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak optimal.
Di lokasi kajian ditemukan motivasi yang rendah dari anggota organisasi terlihat dari perilaku mereka yang kurang responsif terhadap pelaksanaan pekerjaan dan mereka cenderung untuk tidak disiplin.

 B.     Masalah Di Tingkat Kelompok
1.      Komunikasi
Komunikasi harus mencakup pentransferan makna dan pemahaman makna (Stephen P. Robins, 2001:50). Konsep idela dari proses komuniaksi ini adalah komunikasi yang efektif, yaitu pesan yang disampaikan komunikator dimengerti oleh komunikan ditandai dengan respon sesuai dengan yang diinginkan.
Di lokasi kajian banyak ditemukan distorsi-distorsi komunikasi dengan banyaknya saluran komunikasi yang tersumbat dan tidak sampainya pesan pada tingkatan paling bawah.


2.      Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Pengaruh tersebut dapat berasal dari otoritas legal artinya ia memimpin karena suatu jabatan yang dimilikinya dan pengakuan atas kapasitas dan kualitasnya dari anggota organisasi.
Di lokasi kajian tidak nampak adanya masalah ini karena pemimpin yang sekarang memang melalui proses pengangkatan yang benar disamping memang diakui mempunyai kapasitas dan kualitas untuk memimpin sebuah Perguruan Tinggi karena selain karismatik beliau juga mempunyai reputasi jenjang pendidikan tertinggi (profesor-doktor).
3.      Konflik
Banyak orang beranggapan bahwa konflik berkaitan dengan kinerja kelompok dan organisasi yang rendah, asumsi ini seringkali salah. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Jika konflik itu terlalu kecil atau terlalu besar, kinerja akan terhalang. Tingkat optimal merupakan suatu keadaan dimana terdapat cukup konflik untuk mencegah stagnasi, merangsang kreatifitas, melepaskan ketegangan, dan memulai bibit perubahan, namun tak terlalu banyak sehingga dapat mengacaukan.
Di lokasi kajian ditemukan konflik yang cenderung destruktif, hal tersebut biasa terjadi ketika ada pergantian pimpinan dengan proses pemilihan. Secara logis akan timbul kelompok yang kecewa di mana jago mereka tidak terpilih.


OBJEKTIF LAPORAN
           
            Laporan Latihan Industri bertujuan melatih pelajar menguasai kemahiran dalam mencari pengalaman sebelum  menghadapi alam pekerjaan sebenar. Ini penting kerana mereka tidak akan berasa kekok apabila melalui pekerjaan yang sebenar kerana sudah mengetahui akan selok-belok ketika menjalani Latihan Industri. Negara juga akan mempunyai teknorat-teknorat yang berilmu, berwibawa, dan berwawasan. Disamping itu, Latihan Industri juga boleh membuatkan pelajar mempunyai keyakinan diri.


ANALISA SWOT
Analisis SWOT digunakan untuk mengenalpasti masalah yang wujud ini dengan lebih teliti dan jelas lalu mencari penyelesaian dan mengenalpasti faktor-faktor strategi yang berkaitan dalam membuat keputusan. Analisis SWOT merupakan kaedah lembut dalam proses membuat keputusan.

Tujuan utama ialah analisis SWOT adalah mengenalpasti sifat-sifat seperti Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities), dan Ancaman (threats).
Tujuan utama ini bukan sahaja membina analisis SWOT tetapi adalah untuk menterjemahkan keputusan analisis itu kepada langkah-langkah yang khusus untuk membantu mengembangkan sesebuah firma dengan jayanya. Walaupun analisis SWOT merupakan satu pandangan ringkas terhadap situasi analisis, hal ini adalah berdasarkan 4 asas yang penting iaitu:
a) Mengenalpasti trend dalam industri
b) Mengenalpasti pesaing-pesaing industri
c) Menilai firma sendiri
d) Menyelidik pelanggan yang sedia ada dan perspektifnya.

Bil Perkara Keterangan
·         Kekuatan (strength)
a. Reputasi yang baik dalam industri
b. Kedudukan kewangan yang stabil
c. Mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perkhidmatan pembekal blazer selama 7 tahun
d. Bersedia mengambil inisiatif untuk memasarkan produk syarikat
e. Mempunyai imej yang baik di kalangan pesaing
f. Bilangan pelanggan yang semakin bertambah dari masa ke semasa
g. Mempunyai rekod perniagaan untuk meyakinkan pelanggan dan institusi kewangan
h. Organisasi yang terdiri daripada ahli keluarga sendiri


·         Kelemahan (weakness)
a. Pengurus yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan
b. Organisasi terlalu menumpukan ke arah perkhidmatan pembekal blazer
c. Tidak mempraktikkan aktiviti pemasaran secara meluas
d. Terlalu fokus kepada pelanggan korporat
e. Staff yang tidak mencukupi bagi setiap bahagian


·         Peluang (opportunities)
a. Pembangunan infrastruktur yang pesat
b. Permintaan tinggi dalam perkhidmatan pembekal blazer
c. Permintaan tinggi dalam produk syarikat
d. Kemudahan perkongsian maklumat melalui beberapa persatuan
e. Terdapat banyak organisasi/individu di kawasan persekitaran yang memerlukan produk syarikat
f. Ahli pengurusan yang berkelulusan dalam bidang perniagaan


·         Ancaman (threats)

a. Terhad penggunaan internet di kalangan staff
b. Tiada penggunaan CCTV bagi keselamatan
c. Persaingan dari pesaing disekitar yang sangat sengit
d. Kenaikan harga bahan bakar pengangkutan sekiranya ingin pertemu pelanggan yang jauh


Strategi Yang Telah Digunakan
Bil Keterangan
·         Memadankan kekuatan diri dengan peluang dan mewujudkan strategi Kekuatan-Peluang dengan menggunakan kekuatan demi merebut peluang
a. Menggunakan reputasi yang baik untuk merebut peluang permintaan yang tinggi daripada pasaran daripada segi perkhidmatan pembekal blazer.
b. Pengalaman selama 7 tahun dalam segi perkhidmatan pengangkutan dapat merebut peluang dalam permintaan pasaran bagi penyediaan perkhidmatan pembekal blaze.·         Memadankan kelemahan organisasi dengan peluang dan mewujudkan strategi Kelemahan-Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan peluang yang ada
a. Ahli pengurusan yang terdiri dari keluarga sendiri membantu pengurus memahami pengurusan permasaran
b. Mengatasi masalah mempraktikkan aktiviti pemasaran dengan ahli pengurusan yang berkelulusan khusus dalam pemasaran


·         Memadankan kekuatan organisasi dengan ancaman dan mewujudkan strategi Kekuatan-Ancaman untuk mengelakkan daripada ancaman dengan menggunakan kekuatan
a. Staff sanggup mengambil inisiatif lain untuk memasarkan produk syarikat
b. Mampu menggunakan rekod yang sedia ada dalam perniagaan dalam persaingan yang sengit


·         Memadankan kelemahan organisasi dengan ancaman dan wujudkan strategi Kelemahan-Ancaman untuk mengurangkan kelemahan dan mengelakkan ancaman
a. Mampu menambahkan bilangan staff untuk aktiviti pengurusan syarikat
b. Berpotensi meningkatkan aktiviti dalam pemasaran berdasarkan pengalaman.

CADANGAN

Syarikat/Firma
Selama berada di sini, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan yang munasabah agar reputasi syarikat ini dapat ditingkatkan iaitu:
i Menambahkan bilangan staff untuk semua ‘department’.
ii Menggantikan peralatan lama yang sering rosak dengan peralatan yang baru.
iii Mewujudkan Anugerah Pekerja Cemerlang untuk menggalakkan pekerja bekerja dengan lebih keras dan berkualiti.
iv Memperluaskan perkhidmatan syarikat ke tahap antarabangsa supaya perkhidmatan yang ditawarkan mendapat pasaran yang meluas.
v Memberikan kemudahan internet kepada setiap pekerja supaya segala urusan yang melibatkan internet tidak akan tergendala khususnya dalam proses membuat pakej permasaran.

KESIMPULAN

Hasil laporan ini secara keseluruhannya dapat memberi informasi yang berguna khususnya mengenai perkara-perkara yang dilakukan oleh syarikat Pembekal swasta. Sepanjang menjalani latihan di syarikat ini iaitu di syarikat Oni Mann Network pelatih memperolehi pelbagi pengetahuan serta pengalaman baru yang mengajar pelatih erti kehidupan dalam kerjaya bidang pemasaran dan kewangan syarikat. Di syarikat ini juga, pelatih dapat mengetahui kemampuan dan mengenalpasti kelemahan yang ada disamping mempertajamkan lagi teori yang dipelajari di KUIM.

Dalam tempoh 1 bulan lebih pelatih amat berpuas hati dengan kerjasama, perhatian serta tunjuk ajar yang diberikan oleh staff tidak kira apa jua pangkat. Pada pandangan pelatih syarikat ini merupakan sebuah firma yang mampu berkembang pesat di dalam bidang Pemasaran. Oleh demikian, kerana setiap sesuatu tugas perlukan kerjasama dalam semua bahagian untuk memudahkan proses kerja dan mempercepatkan urusan tersebut. Pelatih juga telah mengetahui cara-cara untuk menerima tempahan Pakaian Blazer.
Untuk melengkapkan latihan industri saya telah diajar mengemas kini recipt syarikat, membuat penyata expenses, penyata sales, dan kewangan syarikat.

RUJUKAN
http://www.adun.penang.gov.my/QA/ViewQA.asp?QAID=6168 diakses pada 15.04.2006
LAMPIRAN

1 comment: